Voor ouders en verzorgers

Soms gebeurt er iets op school waar u het als ouder of leerling niet mee eens bent. U heeft bijvoorbeeld onenigheid met een leerkracht of medeleerling, u heeft een klacht over nalatigheid of u bent het niet eens met de gang van zaken op school.

 

Dit kunt u altijd bespreken met de persoon om wie het gaat of degene die erover heeft beslist. Vaak is dat de leerkracht of mentor. Als een gesprek niets oplost, kunt u terecht bij de locatiedirecteur of sectordirecteur. Geen resultaat? dan kunt u een schriftelijke klacht indienen bij het schoolbestuur of neem contact op met een van onze vertrouwenspersonen.

 

Over de vertrouwenspersonen

De vertrouwenspersonen van de Aloysius Stichting zijn de heer C. Woerden en de heer W. Pietermsa.

De heer C. Woerden is te bereiken op telefoonnummer :06-22723603 en op het volgende emailadres: woerdchr@telfort.nl

De heer W. Pietersma is te bereiken op telefoonnummer: 06-51040539 en op het volgende emailadres: w.pietersma@quicknet.nl

 

Voor medewerkers

Bent u werkzaam binnen de Aloysius Stichting, neem dan eerst contact op met de contactpersoon binnen uw school.

 

 

 

 

 

 


Locatie

Antoniusschool de Pionier

Drs. F. Bijlweg 234a

1784 MC Den Helder

Tel: 0251-655771

Emailantoniusschool@aloysiusstichting.nl