Samen met ouders

De Antoniusshool hecht veel belang aan een goede verstandhouding en samenwerking met de ouders/verzorgers. Wij vinden het noodzakelijk dat ouders en school een goed contact met elkaar onderhouden.

Bij uitjes, evenementen, excursies, sportactiviteiten etc vragen wij ouders om hulp. Hierdoor zien ouders/ verzorgers wat hun kind meemaakt en beleeft. Wij genieten weer van het contact tussen ouders/verzorgers en hun kind.

 

Om een zo optimaal mogelijke groei van onze leerlingen en de
betrokkenheid van de ouders te bevorderen, is samenwerking tussen school
en de ouders een vereiste.


Belangrijke punten die de school nastreeft zijn:

  • Bereikbaar zijn, zoveel mogelijk
  • De tijd nemen om te luisteren
  • In verbinding blijven
  • Open contact met ouders waarin wederzijds de afspraken en belofte nagekomen worden.