Specialisten in de school

In onze school werken gespecialiseerde leerkrachten, vakleerkracht gym, een intern begeleider die de leerlingenzorg coördineert, een psycholoog, een orthopedagoog, een schoolmaatschappelijk werker, een fysiotherapeut en een logopedist. De fysiotherapeut en logopedist zijn niet verbonden aan onze school maar maken wel gebruik van ruimtes binnen het schoolgebouw en wij maken gebruik van hun expertise.

Op de Annie Romein Verschoorlaan is er ook een gedragswetenschapper aanwezig.

 


Locatie

Antoniusschool de Pionier

Drs. F. Bijlweg 234a

1784 MC Den Helder

Tel: 0251-655771

Emailantoniusschool@aloysiusstichting.nl