Specialisten in de school

In onze school werken gespecialiseerde leerkrachten, vakleerkracht gym, een intern begeleider die de leerlingenzorg coördineert, een psycholoog, een orthopedagoog, een schoolmaatschappelijk werker, een fysiotherapeut en een logopedist. De fysiotherapeut is niet verbonden aan onze school maar maken wel gebruik van een ruimte binnen het schoolgebouw en wij maken gebruik van hun expertise. De logopediste is verbonden aan SBO Kompasschool, wij maken gebruik van de expertise indien nodig.

Op de Annie Romein Verschoorlaan is er ook een gedragswetenschapper aanwezig.