Ziek melden

Als uw kind ziek is of om andere dringende redenen niet naar school kan komen, belt u dan vóór 8.30 uur met de leerkracht. Bij de start van uw kind bij ons op school ontvangt u de telefoonnummers waarop u de leerkracht(en) kan bereiken. Breng vooral ook het taxibedrijf tijdig op de hoogte.

 


Locatie

Antoniusschool de Pionier

Drs. F. Bijlweg 234a

1784 MC Den Helder

Tel: 0251-655771

Emailantoniusschool@aloysiusstichting.nl