Uw kind aanmelden

 

Aanmelding en plaatsing

Om een leerling aan te kunnen melden voor onze school is er altijd eerst een toelaatbaarheidsverklaring (TLV) van het Samenwerkingsverband nodig. Voor onze regio is dit het SWV Kop van Noord Holland. Voor leerlingen buiten onze regio geldt een TLV van het SWV van de regio waarin ze wonen. De toelaatbaarheidsverklaring moet worden aangevraagd door de school waar de leerling op dat moment zit.

Voor de leerlingen van de onderwijszorggroep is een indicatie voor Parlan vereist. Met de toelaatbaarheidsverklaring kan de leerling worden aangemeld bij Antoniusschool de Pionier. Na toelating vindt er een intake en rondleiding plaats op de school. De intake is een kennismakingsgesprek.

De locatiecoördinator,de maatschappelijk deskundige, de gedragswetenschapper en/of de intern begeleider nemen de verschillende begeleidingsmogelijkheden door met de ouders tijdens het gesprek.​

 

Na aanmelding op de Antoniusschool wordt de leerling besproken door de
Commissie van Begeleiding (CvB). De CvB bestudeert de rapportage en het
advies en beoordeelt of de school een antwoord kan bieden op de
individuele hulpvraag van ouders en kind. De leerling wordt in de juiste
groep geplaatst.


De CvB blijft de ontwikkeling van het kind cyclisch volgen tot het de school
verlaat.