Leestijd 2 - 3 min
Leerlingen actief betrokken bij onderwijsvernieuwing
Naast leren uit de boeken, ook leren door te doen
Antoniusschool De Pionier in Den Helder – sinds drie jaar onderdeel van Aloysius - brengt leren met hoofd, hart en handen meer in hun onderwijs. Inderdaad: lekker ‘pionieren’, vertellen directeur Chantal van der Raaij en intern begeleider Naomi Wegman.

“We zijn in 2006 gestart met deze school met zeven leerlingen”, vertelt Naomi. Zij was vanaf dag één verbonden aan wat nu Antoniusschool de Pionier is. Inmiddels heeft de school 65 leerlingen – de kleuters krijgen in Den Helder op een andere locatie les.

Sinds 2015 hoort Antoniusschool De Pionier bij Aloysius. En nee, dat was geen lastige overgang, vindt Naomi. “Toen we in 2014 werden uitgenodigd voor een studiedag was het één en al herkenning: we werkten al vanuit dezelfde visie. En we ontmoetten collega’s die met dezelfde passie hun werk doen en die er elke dag voor gaan.”
Het team maakte de afgelopen jaren dankbaar gebruik van het ontwikkelingsaanbod van de Aloysius Academie en volgde onder meer Pedagogische Tact.

Nu is het tijd om leren met het hoofd méér te combineren met leren met hart en handen.
Het team bedenkt zeker niet alles vóór kinderen, maar heeft leerlingen gevraagd wat zij graag willen leren. Die participatie van leerlingen zit in het DNA van de school. “Bij de start van het schooljaar maken we samen met leerlingen afspraken: zij kunnen inbrengen wat zij belangrijk vinden in hun groep.”

Bewegen

Directeur Chantal: “Onze leerlingen vinden het best lastig om de hele dag achter hun tafel te zitten. Wij willen ze meer laten bewegen en meer afwisseling bieden.” Het team ging ter inspiratie kijken op een school waar in één grote ruimte, groepsdoorbroken wordt gewerkt. Ook werd nagedacht over de rol die ICT kan spelen bij deze onderwijsvernieuwing.

“Ons concept is nog in ontwikkeling, maar we zijn al wel gestart. Kinderen krijgen kooklessen en we hebben creatieve middagen in onze grote gemeenschappelijke ruimte. We gaan dit uitbreiden en verder uitwerken.”
Zo wordt gedacht aan meer themagericht werken: groen, techniek, natuur en drama. Twee medewerkers volgen de opleiding tot muziekspecialist. En onlangs kwam het plaatselijke basketbalteam de kinderen lesgeven.
Leerlingen vinden het ‘anders’ leren tijdens de creatieve middagen erg leuk, merken Chantal en Naomi. “Zó leuk dat het goed gaat en dat je de kracht van kinderen ziet.”

Tisayron (7, groep 4), geniet van de creatieve middagen

“Ik heb soms geen zin in school. Dan vind ik het saai. Voetballen in de pauze, dat is wel leuk. Wat mijn droomschool zou zijn? Ja, dus met veel voetbal. En met LEGO en K’NEX en lezen in Bobo-boekjes en tekenen. Wij mogen dat ’s middags soms ook. Dingen dóen vind ik altijd fijner, want ik zit bijna nooit op mijn stoel. Koken is bijvoorbeeld leuk. En er is hier een fiets op school met een tafel, daar kun je ook werken.”

Directeur Chantal: Expeditie Leiderschap

“Ik volg met nog twee collega-directeuren van Aloysius Expeditie Leiderschap. Dit is een traject voor leiders in het onderwijs die willen werken aan de transformatie in hun eigen school. We gaan terug naar de basis: het doel van het onderwijs. En we bezoeken scholen die het helemaal anders doen. Inspirerend! Alles wat ik zie en hoor neem ik mee de scholen in en deel ik met de teams. Die zijn aan zet: ik vertrouw op de professionals.”

auteur Anne-Marie Veldkamp
fotografie Jeroen Jazet
eerder verschenen jaarmagazine 2018-2019
relevante categorieën (mede)eigenaarschap, 21e eeuwse vaardigheden, betekenisvolle leeromgeving