Een leerkracht neemt een hand,
opent een geest en
raakt het hart

Staking 5 oktober

23 september 2019

Beste ouders / verzorgers,

 

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende. Op donderdag 5 oktober a.s. zullen onze medewerkers zich aansluiten bij een oproep van de onderwijsvakbonden, werkgeversorganisatie en leerkrachten in het primair onderwijs om die dag deel te nemen aan een landelijke stakingsdag. Dat betekent dat op 5 oktober de school gesloten zal zijn en de leerlingen vrij hebben. Aangezien wij ons goed realiseren dat wij u daarmee mogelijk in de problemen brengen, geven wij u aan waarom wij dit besluit genomen hebben.

 

Waar gaat het over?

Met de staking willen we dat het kabinet snel een betekenisvolle eerste stap zet door de bekostiging van het personeelsbudget van scholen te verhogen om zo de salarissen voorleerkrachten in het primair onderwijs te verhogen. Het PO-front eist geld voor een eerlijk en rechtvaardig salaris dat vergelijkbaar is met het salaris van leerkrachten in het VO. Hiervoor is in de onderwijsbegroting 900 miljoen euro nodig. Daarnaast willen wij dat het kabinet extra financiële maatregelen neemt voor het beteugelen van werkdruk voor leerkrachten, zodat teams in scholen samen de werkdruk kunnen aanpakken. Bijvoorbeeld door te zorgen voor: Meer handen in de school, meer onderwijsondersteunend personeel, meer tijd om lessen voor te bereiden, minder administratieve lasten en kleinere klassen.

 

De onderwijsvakbonden hebben besloten om naar het stakingsmiddel te grijpen, iets dat het primair onderwijs eigenlijk zeer zelden doet. De reden daarvan is weer dat we onze verantwoordelijkheid voor de leerlingen zeer goed voelen en beseffen: die laat je niet in de steek. Maar om diezelfde leerlingen ook in de toekomst goed onderwijs te kunnen bieden moet er wat aan de salarissen en werkdruk gedaan worden. Staken is dan helaas nog het enige middel dat ons rest om Den Haag te laten luisteren.

 

Wij hopen dat u hiervoor begrip kunt opbrengen en dat we op uw steun mogen rekenen, hoe lastig het wellicht ook is om uw kind op 5 oktober thuis te moeten houden.

 

We vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd, ​

 

Team Antoniusschool de Pionier

Den Helder

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Locatie

Antoniusschool de Pionier

Drs. F. Bijlweg 234a

1784 MC Den Helder

Tel: 0251-655771

Emailantoniusschool@aloysiusstichting.nl