Een leerkracht neemt een hand,
opent een geest en
raakt het hart

Maak van lezen weer een feest!

02 maart 2020

“Motiverend Lezen” is een leesinterventieproject bedoeld voor scholen voor primair onderwijs die (bijna) al hun leerlingen functioneel geletterd willen afleveren en die de leraren in de gelegenheid willen stellen hun kennis en vaardigheden met betrekking tot het leesonderwijs te vergroten.

Steeds meer kinderen hebben moeite met lezen. En doordat ze er moeite mee hebben, vinden kinderen lezen ook niet meer leuk. Een boek lezen voor het slapen gaan is niet meer de normaalste zaak van de wereld: kinderen gaan steeds minder lezen en oefenen hun vaardigheid in het lezen steeds minder. Het gevolg is dat ze steeds meer moeite met lezen krijgen, waardoor hun motivatie nog verder afneemt. Deze kinderen komen als het ware in een negatieve spiraal terecht.

Met “Motiverend Lezen” kan het ontstaan van deze negatieve spiraal voorkomen en waar nodig doorbroken worden door te werken vanuit het betrokkenheidsperspectief van het lezen.

 

Het doel van het leesonderwijs is niet het aanleren van een techniek. Het doel van instructie bij lezen is het ontwikkelen van gemotiveerde en strategische lezers die het feit dat ze geletterd zijn, gebruiken om te leren én gebruiken om te lezen voor hun plezier. De techniek van het lezen is slechts een middel om dat doel te bereiken.

Daarom wordt de techniek van het lezen steeds verbonden met leesbegrip en leesbeleving. Bij het voorbereidend en aanvankelijk lezen wordt gezorgd voor dagelijks terugkerende instructie waar van begin af aan aandacht is voor een scala aan activiteiten die betrekking hebben op lezen én schrijven in een functionele context. Vloeiend lezen wordt vooral bereikt door veel te lezen. De ontwikkeling van het vloeiend lezen wordt bij “Motiverend Lezen” bevorderd door het lezen van leeftijd-adequate teksten die door de kinderen zelf gekozen zijn.

Om het lezen te motiveren en te stimuleren zijn wij sinds deze week met bovenstaande methode gestart. Alle kinderen zijn ingedeeld op de verschillende Avi-niveaus en verdeeld over de 4 klassen. Dit vindt iedere dag plaats van 12:45 tot 13:15 uur.

 

 

 


De link naar de huidige pagina is naar je klembord gekopieerd


Nieuwsarchief

Locatie

Antoniusschool de Pionier

Drs. F. Bijlweg 234a

1784 MC Den Helder

Tel: 0251-655771

Emailantoniusschool@aloysiusstichting.nl